Főoldal| Szolgáltatásaink| Kampányok| Online Marketing| Használati feltételek| Kapcsolat

A ReklamVilag.HU használati feltételei

A Reklámvilág.hu a hatályos törvények figyelembevételével végzi munkáját, tiszteletben tartja a szólás, és véleménynyilvánítás, valamint a sajtó szabadságát, és ügyel arra, hogy a honlapokon megjelenő tartalom megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak. A Reklámvilág.hu összes regisztrált felhasználója mindezt tudomásul veszi. A reklámozásra vonatkozó törvényeknek (a gazdasági reklámtevékenységről, 1997. évi LVIII tv., a gazdasági reklámok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. Tv., az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. Tv., a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996 évi I. tv. Stb.) való megfelelést szolgálja az alábbiakban részletezett szabályzat, melyet a felhasználók tudomásul vesznek.

Reklámtilalmak és korlátozások

Reklámokban nem szerepelhet olyan tartalom, mely:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül,
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz,
 • félelemérzetet kelt, vagy ha önkényuralmi jelképeket tartalmaz,
 • gyermek és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék,
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul,
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ,
 • olyan árut reklámozna, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő,
 • dohányáru reklám, tiltott gyógyszerreklám, fegyverek, lőszerek, és robbanóanyagok közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása,
 • szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért,
 • megtévesztő tartalmú, indokolatlanul hiányos vagy burkolt reklámnak minősül,
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

Felelősségi szabályok és eljárások

A Reklámvilág.hu nem köteles ellenőrizni az általa továbbított információ tartalmát, nem köteles az esetleges jogellenes tevékenység vizsgálatára, ugyanakkor fenntartja azt a jogot, hogy a fenti szabályokat saját megítélése alapján felhasználóival betartassa, a jogszabályt sértő tartalmat megváltoztassa, a jogsértő helyzet megszüntetése iránti szükséges intézkedéseket megtegye. E körben különösen jogosult a felhasználó előzetes értesítése nélkül az adattörlésre, amennyiben a fenti tilalmak valamelyikének megsértését észleli. A reklámvilág.hu mint szolgáltató jogosult továbbá a saját, üzletfelei, illetőleg felhasználóinak jogait sértő tartalom megváltoztatására, eltávolítására. A reklámvilág.hu együttműködik a hatóságokkal a jogszabály megkívánta mértékben a jogsértő tartalmak elleni fellépés során. A honlapon elhelyezett, továbbított adatok, információk valóságtartalmáért, jogszerűségéért a felhasználó tartozik felelősséggel. A felhasználó viseli azt a kockázatot, mely a szolgáltatás igénybevételével jár, így különösen a szolgáltatás során felmerülő káros tartalmak, vírusok stb. által a felhasználó elektronikus rendszerében bekövetkező esetleges károk veszélyét.

A reklámvilág.hu felelősséget nem vállal:

 • Az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal a felhasználó által harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért.
 • Az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért.
 • A szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okbó, bekövetkező szüneteltetéséből eredő erkolcsi vagy vagyoni kárért, sem a látogatók, sem a felhasználók irányában.
 • A működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért.
 • Minden egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibáért, károkért.
 • A felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.
 • A felhasználó által a reklámvilág.hu révén igénybe vett szolgáltatások megbízhatóságáért, zavartalanságáért, hibamentességéért.
 • A hirdetési portálok esetleges leállásáért, szüneteléséért vagy megszűnéséért.

Kapcsolódó hirdetési portálok feltételeinek való megfelelés

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a reklámvilág.hu közvetítő szerepet tölt be a felhasználó és a többi oldal között, abból a célból, hogy a felhasználó munkáját megkönnyítse. Továbbá tudomásul veszi, hogy az elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó a további szolgáltatók irányában is felelősséggel tartozik. Minden hirdetési portálra egyedi hirdetési feltételek vonatkoznak, melyek minden esetben megtalálhatóak a vonatkozó portál hirdetési feltételeinél. Ezeket a hirdetési feltételeket a felhasználó köteles betartani.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmát az üzemeltető megváltoztathatja, átalakíthatja olyan formára, ami megfelel a hirdetési portálok egyedi követelményeinek, a jogszabályoknak, valamint a magyar helyesírás szabályainak. Ezen változtatások miatt keletkezett károkért az üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Reklámvilág.hu fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére.

Szerzői jog

A honlap oldalain található, a szolgáltató által létrehozott összes adat, kép, szöveg, leírás, reklámszöveg és tájékoztató a Reklámvilág.hu szellemi tulajdonát képezi. Ezek bármilyen jellegű felhasználása a tulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.

Adatvédelem

A regisztráció során a szolgáltatóval közölt adatokat kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben, e célhoz kötötten, bizalmasan kezeli a reklámvilág.hu. A regisztrált felhasználó saját nyilvántartott adatait bármikor megtekintheti, azok helyesbítését kérheti.

A Felhasználó a fenti feltételeket elfogadja, és a regisztrációval tudomásul veszi.

www.reklámvilág.hu


Minden jog fenntartva Reklámvilág
Tel: 06-70-243-34-67 E-mail: info@reklamvilag.hu
Ajánlott képernyőfelbontás 1280 x 800 képpont. Ajánlott böngésző: Mozilla Firefox